کلینیک تخصصی کشاورزی دکتر باقریان

یکی از مواردی که سالانه کشاورزان را دچار مشکل کرده و معمولا خسارات زیادی را وارد میکند سس یا افتیمون است
که مبارزه با ان کار مشکلی است. یکی از اختراعات دکتر باقریان اختراع سم پاش ضد سس بر اساس دی اکسید کربن میباشد
که در ادامه خلاصه ای از این اختراع را به استحضار شما می رساند.

 

سم پاش ضد سس (افتیمون)

بر اساس دی اکسید کربن وسیله ای است که میتواند علف هرز سس را در باغات و مزارع به صورت کامل نابود کند بدون اینکه گیاه میزبان کوچک ترین اسیبی ببیند.
مشکل مبارزه با سس به عنوان یک بیمارگر گیاهی زمانی ایجاد می شود که این علف هرز بر روی گیاهان چند ساله یا درختان ظاهر می شود. تا کنون راه چندان موثری برای از بین بردن سریع این علف هرز بدون اسیب رساندن جدی به گیاه میزبان شناسایی و معرفی نشده بود

این دستگاه همانند دیگر سمپاشان بوده ولی تغییراتی اساسی در ان صورت گرفته است.بدین جهت در داخل مخزن سمپاش مخزنی فلزی و با سطح تماس نسبتا زیاد با محلول داخل سمپاش به صورت اویزان تعبیه شده است.
مخزن اویزان مخزن نگه داری یخ خشک(دی اکسید کربن جامد) با دمایی نزدیک به 78 درجه سلسیوس زیر صفر یوده و به جز درب ورودی هیچ منفذ دیگری ندارد. در بین فضای بین مخزن اویزان و مخزن اصلی اتانول یا الکل اتیلیک با دمای انجماد 113 درجه سیلسیوس زیر صفر قرار میگیرد و پس از سرد شدن توسط مخزن اویزان پر شده از یخ خشک به صورت مه پاش بر روی علف هرز سس و گیاه هدف پاشیده میشود.